Мэдээ мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ, ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ХЭВШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ, ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ХЭВШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Автотээврийн газар, Хот хоорондын автобусны жолооч нарт "Сэтгэл зүйн анхы тусламж", "Зөв зохистой хооллолт" сургалтыг зохион зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДВАХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА:

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДВАХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА:

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДВАХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА:"Томуугийн тандалтын тогтолцооны мэдээллийн системийг өргөжүүлэх, чанаржуулах" зорилгын хүрээнд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуу

Дэлгэрэнгүй
Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

www.hh.csc.gov.mn/view/64da489a-1c79-431a-9b43-18555a2477e4

Дэлгэрэнгүй

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Холбоо барих