Байгууллагууд

Танд эрүүл мэндийн
ямар асуулал тулгарсан бэ?

Бид орчны эрүүл мэнд, биеийн эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэнд, сэтгэл, оюун санаа, бие бялдрын эрүүл мэндийн мэдээллийн санг санал болгож байна.

Та шийдвэрлэх арга
замаа олсон уу?

Эрхэм та эрүүл мэндийн мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь авсанаар тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авч эрсдэлээ бууруулах юм.

Танд эрүүл мэндийн
үйлчилгээг санал болгоё?

Бид эрүүл Монголын төлөө баталгаатай мэдээ, мэдээлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эрүүл мэндийн боловсролыг танд хүргэхээр ажиллаж байна.

Мэдээ мэдээлэл

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Холбоо барих