Мэдээ мэдээлэл

Шинжээч сонгон шалгаруулах тухай

Шинжээч сонгон шалгаруулах тухай

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн шинжээчийн багийг сонгон шалгаруулахад тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалтай танилцан 2024 оны 4 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн ажлын 21 хо

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн газрын 2023 онд ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

Эрүүл мэндийн газрын 2023 онд ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 4-р улиралд ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

2023 оны 4-р улиралд ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Холбоо барих