Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж

Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн хэмжээнд Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт хамрагдалт

Аймгийн хэмжээнд Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт хамрагдалт

Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яамнаас Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, он

Дэлгэрэнгүй
2022 ОНЫ ГЭРЭЭНИЙ ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2022 ОНЫ ГЭРЭЭНИЙ ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Холбоо барих