Мэдээ мэдээлэл

“Харилцаа, хандлагын ёс зүй”

АШУҮИС-ын Харилцаа хандлагын танхимын багшаар “Харилцаа, хандлагын ёс зүй” сэдэвт сургалтад байгууллагын алба хаагчдыг хамруулсан.

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Холбоо барих