Салмонеллт

Одоогоор мэдээлэл байхгүй

Гэдэсний халдварт өвчин