Норволкийн вирүсээр сэдээгдсэн ходоодгэдэсний цочмог эмгэг

Одоогоор мэдээлэл байхгүй

Гэдэсний халдварт өвчин