Хоолны хордлого /бактерийн гаралтай/

Одоогоор мэдээлэл байхгүй

Гэдэсний халдварт өвчин