Өвдөг, товхог, хатиг, буглаа

Зовхины хөлсний, мейбомийн, сормуусны хүүдийн булчирхайн цочмог ба архаг үрэвсэл.

Эмнэл зүйн гол шинжүүд:

 • Нуухтана
 • Торно
 • Улайна
 • Хавдана
 • Хөндүүрлэнэ
 • Халуурна

Шинжилгээ:

 • Харааны чадал
 • Хугарал
 • Цусны дэлгэрэнгүй
 • Нян ба антиобиотикийн мэдрэг чанар
 • Шимэгч хорхойн шинжилгээ

Эмчилгээ:

 • Үрэвсэл, халдвар, харшлын эсрэг, физик эмчилгээ
 • Харшил, дотрын эмчийн зөвлөгөө
Зовхины эмгэг