Ревматоид артрит

Тодорхой шалтгаангүй олон үений синовиаль бүрхүүл, мөгөөрсөн эдийг шалбалан деструкц болгон давшингуй гэмтээх эрхтэн тогтолцооны холбогч эдийн өвчин юм. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү өвчилдөг, эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн харьцаа 3:1. Энэ өвчнөөр ихэвчлэн дундаж насны хүмүүс, 50 ба түүнээс дээш насныхан илүүтэйгээр өвчилдөг байна.

ШИНЖ ТЭМДЭГ:

 • Өглөөний хөшингө 1 цагаас илүү байх
 • 3 ба түүнээс олон үений үрэвсэл
 • Гар, хөлийн сарвууны I, II үений үрэвсэл
 • Хоёр талыг ижил гэмтээх
 • Арьсан доор товруу үүсэх
 • Ревматоид фактор илрэх
 • Үений рентген өөрчлөлт

ШАЛТГААН:

 • Удамшил (D ба DK локусын антигени агуулсан)
 • Вирус
 • Халдвар, гэмтэл
 • Мэс ажилбар
 • Харшил
 • Сийвэн, вакцин тарих
 • Төрөлт, үр хөндөлт
Зүрх судасны өвчин