Артерийн гипертензи

Сүүлийн 2 долоо хоногт цусны даралтыг бууруулах эм хэрэглээгүй хүмүүсийн систолын даралт нь 140 мм МУБ, диастолын даралт 90 мм МУБ буюу түүнээс дээш байхыг артерийн гипертензи гэнэ.

ШИНЖ ТЭМДЭГ:

Зүрхний бах:

 • Өвдөлтийн хам шинж
 • ЗЦБ-ийн өөрчлөлт
 • Мэдрэл сульдлын хам шинж

Зүрхний шигдээс:

 • Өвдөлтийн хам шинж
 • Зүрхний цахилгаан бичлэгийн өөрчлөлт
 • Үхжилт-үрэвслийн хам шинж

Зүрхний дутагдалд:

 • Хавагнах хам шинж
 • Амьсгаадах хам шинж

Тархины инсульт:

 • Тархины ерөнхий гэмтлийн хам шинж
 • Голомтот өөрчлөлтийн хам шинж /үйл ажиллагааны хямрал нь сэдрэлт эхэлсэнээс хойш хоногийн дотор бүрэн сэргэх/

Харааны талаас:

 • Харах болон өнгийг мэдрэх чадвар буурах, сохрох
 • Нүдний угийн өөрчлөлтүүд

Бөөрний талаас:

  • Хордлогын хам шинж
  • Лабораторийн шинжилгээнд бөөрний үйл ажиллагааны дутагдлын хам шинж илрэх


  ШАЛТГААН:

  Бөөрний өвчний шалтгаантай артерийн гипертензи

  • Бөөрний эдийн өвчин (ХПН, ХГН)
  • Бөөрний судасны эмгэг
  • Урологиийн шалтгаантай (бөөрний поликистоз)
  • Чихрийн шижингийн ГНФ

  Дотоод шүүрлийн шалтгаантай артерийн гипертензи

  • Тиреотоксикоз
  • Иценко – Кушинга хам шинж
  • Феохромацитома
  • Анхдагч гиперальдостеронизм (Конын өвчин)

  Цус хөдлөл зүйн шалтгаантай артерийн гипертензи

  • Гол судасны нарийсал
  • Гол судасны атеросклероз
  • Гол судасны хавхлагын дутагдал

  Тархины цусан хангамжийн дутагдлын шалтгаантай артерийн гипертензи

  • Тархины судасны атеросклероз
  • Тархины хавдар

  Эмийн шалтгаантай артерийн гипертензи

  • глюкокортикоид
  • минералокортикоид
  • жирэмсэлэлтээс хамгаалах уух контрацептив эмүүд
  • моноаминооксидазные ингибитор
  • симпатомиметик
  • циклоспорин
  Зүрх судасны өвчин